LÜTFEN İMZALAYIN!

AÇIK MEKTUP
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

Hukukun üstünlüğü, hakkaniyet ve eşitliğin korunması çağrısında bulunarak
konusunda DSÖ yasa yapma süreçlerinde uygun bir gözden geçirme süreci
pandemi̇ye hazirlik ve müdahale

NİSAN 2024

AÇIK MEKTUBU OKUYUN VE IMZALAYIN
SIZIN IÇIN ACIL VE ÖNEMLI!
NEDEN OKUYUN:

Bu yılın Mayıs ayı sonunda, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) Üye 194 Devletin, birlikte ele alındığında uluslararası halk sağlığını ve DSÖ Genel Müdürü acil durum ilan ettiğinde Devletlerin etkileşim şeklini dönüştürmeyi amaçlayan iki belgenin kabulünü oylaması planlanmaktadır. Bir Pandemi Anlaşması ve Uluslararası Sağlık Tüzüğünde (UST) yapılacak değişikliklerden oluşan bu taslakların yasal olarak bağlayıcı olması ve Devletler ile DSÖ arasındaki ilişkiyi düzenlemesi amaçlanmaktadır.

Sağlık, ekonomi ve insan hakları açısından önemli sonuçlar içermesine rağmen, söz konusu tasarılar, planlanan oylamaya iki aydan az bir süre kala çeşitli komiteler tarafından görüşülmeye devam etmektedir. Bunlar, pandemi riskini azaltmak için hızla artan bir aciliyet olduğu varsayımından hareketle alışılmadık bir acelecilikle geliştirilmiştir.

Bu aciliyetin DSÖ ve diğer kurumların dayandığı veri ve alıntılarla çeliştiği artık gösterilmiş olsa da, aciliyet devam etmektedir. Sonuç olarak, belirli inceleme süreleri gerektiren normlar bir kenara bırakılmış, bu da daha az kaynağa sahip Devletlerin oylama öncesinde kendi nüfusları üzerindeki etkilerini tam olarak değerlendirmek için zaman bulmalarını engelleyerek kaçınılmaz olarak anlaşmalardaki eşitliğe zarar vermiştir.

Bu, yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası anlaşma veya antlaşma geliştirmek için son derece zayıf ve tehlikeli bir yoldur. Şimdi, yakın tarihli bir kamu mektubunda tavsiye edildiği gibi, kafa karıştırıcı bir dizi farklı yasal rejimi, yetki aşımını ve rekabet halindeki küresel aktörlerin çoğalmasını hızla kurumsallaştırmak yerine, tutarlı bir yasal pandemi paketi tasarlamak amacıyla yavaşlama zamanıdır.

Aşağıda yer alan Açık Mektup, DSÖ ve Üye Devletlere, hukukun üstünlüğü ve hakkaniyetin korunması amacıyla 77. WHA’da Uluslararası Sağlık Tüzüğünde yapılacak değişikliklerin ve yeni bir Pandemi Anlaşmasının kabul edilmesi için tanınan sürenin uzatılması çağrısında bulunmaktadır.

David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thi Thuy Van Dinh & diğerleri tarafından yazılmıştır

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

İmzacıların listesi mektubun altında yer almaktadır. Şu anda bir onay e-postası almayacaksınız. Abonelikten çıkmak isterseniz, lütfen info@openletter-who.com adresine bir e-posta gönderin.

AÇIK MEKTUP

Dünya Sağlık Örgütü’ne ve müzakere eden tüm Üye Devletlere,
Uluslararası Sağlık Tüzüğü Değişiklikleri Çalışma Grubu
ve Uluslararası Müzakere Organı

Nisan 2024


Sayın Dr. Tedros, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü
DGİHB’nin Değerli Eş Başkanları Dr. Asiri ve Dr. Bloomfield,
Sayın Eş Başkanlar Dr. Matsoso ve INB’den Bay Driece,
İlgili çalışma gruplarının değerli ulusal delegeleri,

Hem Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) Değişiklikleri Çalışma Grubu (WGIHR) hem de Pandemi Anlaşmasını müzakere eden Uluslararası Müzakere Organı (INB), Uluslararası Sağlık Tüzüğünde (UST) ve Pandemi Anlaşmasında yapılması hedeflenen değişikliklerin kesin yasal ifadesini Mayıs 2024 sonunda yapılacak 77. Dünya Sağlık Asamblesine (WHA) sunmakla görevlendirilmiştir. Bu süreçler, kısa ve orta vadede başka bir salgının ortaya çıkma riskinin sınırlı olduğuna dair kanıtlara rağmen, “COVID-19 sonrası bir anı yakalamak” için aceleyle başlatılmıştır. Başka bir deyişle, bu tedbirleri doğru bir şekilde almak için zaman vardır.

Yine de, bu süreçlerin gerçekleşme hızı nedeniyle, her iki müzakere süreci de DSÖ himayesindeki pandemi yasa yapma sürecinde korunduğu ilan edilen hakkaniyet ve müzakere hedef ve ilkelerini ihlal ederek gayrimeşru politikalar üretme tehdidinde bulunmaktadır. Sonuç olarak, süreçlerin yasallığını ve şeffaflığını korumak, değiştirilmiş UST ile yeni Pandemi Anlaşması arasındaki ilişkiyi netleştirmek ve eşitlikçi ve demokratik bir sonuç sağlamak için 77. DHA’da kabul için siyasi olarak belirlenen son tarih kaldırılmalı ve uzatılmalıdır.

DGİHB’nin UST’ye uymaması, 77. DHA’da yasal olarak kabul edilmesini engellemektedir

İHEB’de yapılacak herhangi bir değişikliğin 77. DHA’da kabul edilmesi artık hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilemez. Halihazırda DGİHB, 22-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 8. toplantısında önerilen değişiklik paketine son şeklini vermek ve ardından 77. DHA’ya sunmak amacıyla taslak değişiklikleri müzakere etmeye devam etmektedir. Bu yöntem hukuka aykırıdır. Bu durum, UST’nin değiştirilmesi için izlenecek prosedürü belirleyen UST Madde 55(2)’yi ihlal etmektedir:

“Önerilen herhangi bir değişikliğin metni, değerlendirilmek üzere teklif edildiği Sağlık Asamblesinden en az dört ay önce Genel Direktör tarafından tüm Taraf Devletlere iletilecektir.

Genel Direktörün UST’ye ilişkin değişiklik önerileri paketini 77. Dünya İnsan Hakları Konferansı öncesinde Taraf Devletlere yasal olarak iletmesi için son tarih 27 Ocak 2024’tür.

Genel Müdür henüz Devletlere herhangi bir değişiklik bildirmemiştir. UST, hem UST’yi onaylayan Devletleri hem de WHA’nın WGIHR gibi alt bölümleri (1) dahil olmak üzere DSÖ’yü bağlayan çok taraflı bir anlaşmadır . İHEB Madde 55(2)’nin bağlayıcı usul kurallarına uymak zorundadırlar ve bu kuralları keyfi olarak askıya alamazlar.

Konu, 2 Ekim 2023 tarihli kamuya açık web yayını sırasında DSÖ’nün Baş Hukuk Sorumlusu Dr. Steven Solomon’a aktarılmış, Solomon da taslak değişikliklerin WHA’nın bir alt bölümünden geldiği için Madde 55(2)’deki 4 ay şartının geçerli olmadığını açıklamıştır. Ancak bu görüş, Madde 55(2)’nin değişikliklerin hangi Devlet, Devletler grubu ya da WHA’nın belirli bir bölümü tarafından önerildiği konusunda herhangi bir ayrım yapmadığı gerçeğini göz ardı etmektedir. Ayrıca, İş Tanımı’nda UST Gözden Geçirme Komitesi’nin (2022) (para.6) kararında DGİHB’nin çalışma takvimi ‘Ocak 2024’ olarak belirlenmiştir: DGİHB, önerilen değişikliklerin nihai paketini, Yetmiş Yedinci Dünya Sağlık Asamblesi’nin değerlendirmesi için Madde 55(2) uyarınca tüm Taraf Devletlere iletecek olan Genel Direktöre sunar. DGİHB ve DSÖ’nün IHR’yi kasıtlı olarak ihlal etmesi halinde, hukukun üstünlüğü gerçekten de zedelenir ve sorumlu kuruluş ve/veya kişiler için uluslararası sorumluluk doğurur.

UST ve yeni Pandemi Anlaşmasının ayrılmaz süreçleri

DGİHB ve INB’nin mevcut taslakları, DGİHB ve INB’nin iki sürecinin birbirinden bağımsız olamayacağını, aksine birbirinden ayrılamaz olduğunu ima etmektedir. Özellikle yeni Pandemi Anlaşması taslağı, UST revize edilmeden önce kabul edilemez çünkü UST’nin revize edilmiş yapısı, maddi kapsamı ve kurumları üzerine inşa edilmesi gerekmektedir (özellikle 7 Mart 2024 tarihli Pandemi Anlaşması müzakere metninde yer alan UST temel kapasitelerine ilişkin ifadeler dikkate alındığında). Ratione materiae’nin önemli ölçüde örtüşmesi, yeni kurulan antlaşma organları ile Üye Devletler arasındaki yetki ve ilişkilerin yanı sıra sağlık bütçesi üzerindeki uzun vadeli mali etkiler vb. gibi yıkıcı zorluklar. – kabul edilmeden önce ayrıntılı açıklama gerektirmektedir.

Eşitlik ve demokratik meşruiyet

UST kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerin göz ardı edilmesi ve değiştirilen UST ile yeni Pandemi Anlaşması arasındaki ilişkinin muğlak bırakılması, uluslararası hukukun üstünlüğüne zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda Üye Devletlere demokratik meşruiyeti, usule ilişkin adaleti teşvik etmek ve hakkaniyetli sonuçları daha iyi sağlamak amacıyla UST değişikliklerini gözden geçirmeleri için dört aylık bir süre tanıyan UST (2005) Madde 55(2)’nin ruhunu da zedelemektedir.

Devletlerin, önerilen değişikliklerin kendi iç anayasal hukuk düzenleri ve mali kapasiteleri üzerindeki etkilerini etraflıca düşünmeleri için en az dört aya ihtiyaçları vardır. İlgili kararların WHA’da kabul edilmesinden önce siyasi ve/veya parlamenter onay almaları gerekmektedir. Bu durum, Taraf Devletin 10 ay gibi çok kısa bir süre içinde aktif olarak vazgeçmemesi halinde otomatik olarak yürürlüğe girecek olan kabul edilmiş IHR değişikliklerinin benzersiz yasal statüsü göz önüne alındığında özellikle önemlidir (2).

DSÖ tarafından eşitliğin, pandemiye hazırlık ve müdahale gündeminin merkezinde yer aldığı belirtilmektedir. Birçok düşük ve orta gelirli ülke, paralel müzakere süreçlerinin tamamı boyunca Cenevre’de temsilci ve uzman bulundurmamakta, temsilcilerinin konuları daha az bilinen dillerde tartışmasını sağlamakta ve/veya diplomatik grup/bölgesel temsilciliklere güvenmek zorunda kalmaktadır. Bu durum, DGİHB ve Pandemi Anlaşmasını geliştiren INB bünyesindeki müzakere sürecine tam olarak katılma becerisine eşitsizlik getirmektedir. Daha zengin ülkeler taslaklara daha fazla katkıda bulunabilmekte ve bunların sonuçlarını gözden geçirmek için daha fazla kaynağa sahip olabilmektedir. Açıkça adil olmayan bu müzakere süreçleri, tüm sürecin ruhuna ve belirtilen amacına aykırıdır. Eşitlik, şeffaflık ve adaletin sağlanması, yasal olarak bağlayıcı olması amaçlanan anlaşmaların tartışılması ve değerlendirilmesi için yeterli bir süre gerektirir.

Oldukça abartılı aciliyet iddiası

Bazıları yeni pandemi yönetimi araçlarının geliştirilmesindeki aciliyetin, bu tür bulaşıcı hastalık salgınlarının artan riski ve yükü ile gerekçelendirildiğini ileri sürmüş olsa da, bunun son zamanlarda oldukça abartılı bir iddia olduğu ortaya çıkmıştır. DSÖ’nün ve Dünya Bankası ve G20 dahil olmak üzere ortak kuruluşların dayandığı kanıtlar, doğal kaynaklı salgın riskinin şu anda artmadığını ve genel yükün muhtemelen azaldığını göstermektedir. Bu durum, mevcut mekanizmaların gerçekten de nispeten etkili bir şekilde işlediğini ve DSÖ Üye Devletleri genelinde tehdidin heterojenliği ve rekabet halindeki halk sağlığı öncelikleri ışığında değişikliklerin aşırı aceleye getirilmeden dikkatle ele alınması gerektiğini göstermektedir.

UST değişikliklerinin veya Pandemi Anlaşmasının 77. DHA’da kabul edilmemesi için itiraz

İki çalışma grubundan, BM A/RES/53/101 sayılı uluslararası müzakereler için BM İlkeleri ve kılavuz ilkelerini takip etmeleri istenmektedirve müzakerelerin iyi niyet ruhu içinde yürütülmesi ve ‘müzakereler sırasında yapıcı bir atmosferin korunması ve müzakerelere ve ilerlemelerine zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınılması’. Sonuçlara yönelik siyasi baskı içermeyen rasyonel bir zaman çizelgesi, mevcut yasa yapma sürecinin çökmesini önleyecek ve DSÖ Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Antlaşması örneğinde olduğu gibi potansiyel siyasi vazgeçişleri engelleyecektir.

UST’nin (2005) değiştirilmesi sürecini başlatan asıl nedenlerden biri, DSÖ’nün Covid-19 Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu sırasında Devletlerin UST kapsamındaki yükümlülüklerine uymadıkları yönündeki açık endişesiydi. DSÖ ve DGİHB, 4 aylık gözden geçirme süresine uymayarak, UST kapsamındaki yasal olarak bağlayıcı görevlerini açıkça göz ardı ettiklerini göstermektedir. UST’de yapılması önerilen değişiklikleri içeren bir kararın 77. DHA’da kabul edilmesi artık yasal olarak mümkün değildir. Sonuç olarak, her iki süreç de birbirine bağlı olduğu için Pandemi Anlaşmasının da geciktirilmesi gerekmektedir.

Bu, DSÖ ve Üye Devletlerine, adil girdi ve müzakereye izin vererek hukukun üstünlüğünü ve usul ve sonuç eşitliğini korumaları için acil bir çağrıdır. Bunu yapmak için, son tarihin kaldırılması ve uzatılması gerekecek, böylece uluslararası hukuk ve normatif taahhütleri doğrultusunda pandeminin önlenmesi, hazırlıklı olunması ve müdahale edilmesi için geleceğe dönük daha sağlam bir yasal mimari mümkün hale gelecektir.

Saygılarımla.

1 Sağlık Asamblesi İç T üzüğünün 41. Maddesi uyarınca.
2 Madde uyarınca. İHEB 59, 61 ve 62. Maddelerinin yanı sıra DSÖ Anayasası‘nın 22. Maddesi.

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

15812

Şu anda bir onay e-postası almayacaksınız. Abonelikten çıkmak isterseniz, lütfen info@openletter-who.com adresine bir e-posta gönderin.

Latest Signatures
15,812
Anonymous
France 
Haz 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
Haz 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
Haz 13, 2024
15,809
Anonymous
Slovenia 
Haz 12, 2024
15,808
Anonymous
Netherlands 
Haz 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
Haz 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
Haz 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
Haz 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
Haz 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
Haz 05, 2024
15,802
Anonymous
Romania 
Haz 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
Haz 04, 2024
15,800
Anonymous
Italy 
Haz 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
Haz 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
Haz 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
Haz 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
Haz 03, 2024
15,795
Anonymous
Slovenia 
Haz 03, 2024
15,794
Anonymous
Slovenia 
Haz 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
Haz 03, 2024
15,792
Anonymous
Slovenia 
Haz 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
Haz 03, 2024
15,790
Anonymous
Belgium 
Haz 02, 2024
15,789
Anonymous
Slovenia 
Haz 02, 2024
15,788
Anonymous
Slovenia 
Haz 02, 2024
15,787
Anonymous
Slovenia 
Haz 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
Haz 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
Haz 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
Haz 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
Haz 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
Haz 01, 2024
15,781
Anonymous
Slovenia 
Haz 01, 2024
15,780
Anonymous
Netherlands 
Haz 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
Haz 01, 2024
15,778
Anonymous
Denmark 
Haz 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
Haz 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
Haz 01, 2024
15,775
Anonymous
Denmark 
Haz 01, 2024
15,774
Anonymous
Belgium 
Haz 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
Haz 01, 2024
15,772
Anonymous
Slovenia 
Haz 01, 2024
15,771
Anonymous
Denmark 
May 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
May 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
May 31, 2024
15,768
Anonymous
Denmark 
May 31, 2024
15,767
Anonymous
Slovenia 
May 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
May 31, 2024
15,765
Anonymous
Austria 
May 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
May 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
May 31, 2024