VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP !

THƯ MỞ ĐẾN
TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI

Kêu gọi bảo vệ pháp quyền, công bằng và
một quy trình đánh giá phù hợp trong quá trình xây dựng luật của WHO về
sự chuẩn bị và ứng phó với đại dịch

THÁNG 4 NĂM 2024

ĐỌC & KÝ THƯ MỞ
KHẨN CẤP VÀ QUAN TRỌNG CHO BẠN!
ĐỌC TẠI SAO:

Vào cuối tháng 5 năm nay, theo kế hoạch, 194 Quốc gia Thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ bỏ phiếu về việc chấp nhận hai tài liệu kết hợp với nhau nhằm mục đích thay đổi nền y tế công cộng quốc tế và cách các Quốc gia tương tác khi Tổng Giám đốc của WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Những dự thảo này, Thỏa thuận về Đại dịchcác sửa đổi đối với Quy định Y tế Quốc tế (IHR), nhằm mục đích ràng buộc về mặt pháp lý và chi phối mối quan hệ giữa các Quốc gia và WHO.

Mặc dù chúng có ý nghĩa quan trọng về sức khỏe, kinh tế và nhân quyền, nhưng chúng vẫn đang được đàm phán bởi nhiều ủy ban khác nhau chưa đầy hai tháng trước cuộc bỏ phiếu dự kiến. Chúng đã được phát triển với sự vội vàng bất thường, với lý do nhu cầu cấp thiết ngày càng tăng nhanh chóng để giảm thiểu rủi ro đại dịch.

Mặc dù sự cấp bách này hiện đã được chứng minh là mâu thuẫn với dữ liệu và trích dẫn mà WHO và các cơ quan khác dựa vào, nhưng tính cấp bách vẫn tồn tại. Kết quả là, các quy tắc yêu cầu thời gian xem xét cụ thể đã bị gạt sang một bên, chắc chắn sẽ làm suy yếu tính công bằng trong các thỏa thuận bằng cách ngăn cản các Quốc gia có ít nguồn lực hơn có thời gian đánh giá đầy đủ các tác động đối với người dân của họ trước khi bỏ phiếu.

Đây là một cách cực kỳ tồi tệ và nguy hiểm để phát triển một thỏa thuận hoặc hiệp ước quốc tế có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Bây giờ là lúc giảm tốc độ nhằm mục đích thiết kế một gói đại dịch pháp lý mạch lạc thay vì nhanh chóng thể chế hóa một loạt các chế độ pháp lý khác nhau khó hiểu, chi phối các cơ quan có thẩm quyền và sự gia tăng của các chủ thể toàn cầu cạnh tranh, như đã được khuyên trong một bức thư công khai gần đây.

Thư ngỏ dưới đây kêu gọi WHO và các Quốc gia Thành viên gia hạn thời hạn thông qua các sửa đổi đối với Quy định Y tế Quốc tế và Thỏa thuận Đại dịch mới tại WHA lần thứ 77 để bảo vệ pháp quyền và công bằng.

Tác giả David Bell, Silvia Behrendt, Amrei Muller, Thị Thúy Vân Đính và những người khác

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

Danh sách những người ký tên có thể được tìm thấy bên dưới bức thư. Bạn sẽ không nhận được email xác nhận vào lúc này. Nếu bạn muốn hủy đăng ký, vui lòng gửi e-mail đến info@openletter-who.com

THƯ MỞ

tới Tổ chức Y tế Thế giới và tất cả các Quốc gia Thành viên đang đàm phán,
Nhóm công tác về sửa đổi các quy định y tế quốc tế
và Cơ quan đàm phán quốc tế

tháng 4 năm 2024


Kính gửi Tiến sĩ Tedros, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới
Kính gửi các Đồng Chủ tịch Tiến sĩ Asiri và Tiến sĩ Bloomfield của WGIHR,
Kính gửi các Đồng Chủ tịch Tiến sĩ Matsoso và Ông Driece của INB,
Kính thưa các đại biểu quốc gia của các nhóm công tác tương ứng,

Cả Nhóm công tác về sửa đổi Quy định y tế quốc tế (2005) (WGIHR) và Cơ quan đàm phán quốc tế (INB) đàm phán Thỏa thuận đại dịch đều được ủy quyền đưa ra cách diễn đạt pháp lý rõ ràng về các sửa đổi có mục tiêu của Quy định y tế quốc tế (IHR) như cũng như Thỏa thuận về Đại dịch của Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 77 (WHA), diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2024. Các quá trình này đã được tiến hành một cách vội vàng để “ghi lại khoảnh khắc hậu COVID-19”, mặc dù có bằng chứng cho thấy có rất ít nguy cơ xảy ra một đại dịch khác trong thời gian ngắn đến trung hạn. Nói cách khác, vẫn còn thời gian để thực hiện đúng các biện pháp này.

Tuy nhiên, do tốc độ diễn ra của các quá trình này, cả hai quá trình đàm phán đều đang đe dọa đưa ra các chính sách bất hợp pháp bằng cách vi phạm chính các mục tiêu và nguyên tắc công bằng và cân nhắc vốn được tuyên bố là được bảo vệ thông qua quá trình xây dựng luật về đại dịch dưới sự bảo trợ của WHO. . Do đó, thời hạn thông qua về mặt chính trị tại WHA lần thứ 77 phải được dỡ bỏ và gia hạn để bảo vệ tính hợp pháp và minh bạch của các quy trình, làm rõ mối quan hệ giữa IHR sửa đổi và Thỏa thuận Đại dịch mới, đồng thời đảm bảo một kết quả công bằng và dân chủ.

Việc WGIHR không tuân thủ IHR sẽ loại trừ việc nhận con nuôi hợp pháp tại WHA lần thứ 77

Việc thông qua bất kỳ sửa đổi nào của IHR tại WHA lần thứ 77 không còn có thể đạt được một cách hợp pháp nữa. Hiện tại, WGIHR đang tiếp tục đàm phán về các dự thảo sửa đổi, với mục đích hoàn thiện gói đề xuất sửa đổi trong cuộc họp lần thứ 8 dự kiến ​​diễn ra từ ngày 22 – 26 tháng 4, sau đó sẽ được trình lên WHA lần thứ 77. Cách thức hoạt động này là trái pháp luật. Nó vi phạm Điều 55(2) IHR quy định thủ tục cần tuân thủ để sửa đổi IHR:

‘Văn bản của bất kỳ đề xuất sửa đổi nào sẽ được Tổng Giám đốc thông báo tới tất cả các quốc gia thành viên ít nhất bốn tháng trước Đại hội đồng Y tế nơi đề xuất sửa đổi đó được xem xét.’

Thời hạn để Tổng Giám đốc lưu hành gói đề xuất sửa đổi IHR tới các Quốc gia thành viên một cách hợp pháp trước WHA lần thứ 77 đã được thông qua vào ngày 27 tháng 1 năm 2024.

Cho đến nay, Tổng Giám đốc vẫn chưa thông báo bất kỳ sửa đổi nào tới các bang. IHR là một hiệp ước đa phương ràng buộc cả các quốc gia đã phê chuẩn IHR và WHO, bao gồm các phân mục (1) của WHA như WGIHR. Họ phải tuân thủ các quy tắc thủ tục ràng buộc của Điều 55(2) IHR và không thể tùy tiện đình chỉ các quy tắc này.

Trong buổi phát sóng trực tuyến công khai vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, vấn đề đã được chuyển đến Giám đốc pháp lý chính của WHO, Tiến sĩ Steven Solomon, người đã giải thích rằng vì dự thảo sửa đổi đến từ một phân khu của WHA nên yêu cầu 4 tháng của Điều 55(2) đã làm được điều đó. không áp dụng. Tuy nhiên, ý kiến ​​của ông bỏ qua thực tế là Điều 55(2) không phân biệt bang nào, nhóm bang nào hoặc bộ phận cụ thể nào của WHA đề xuất sửa đổi. Hơn nữa, trong Điều khoản tham chiếu (đoạn 6) của Ủy ban Đánh giá IHR (2022) mốc thời gian công việc của WGIHR được ấn định vào tháng 1 năm 2024: WGIHR gửi gói đề xuất sửa đổi cuối cùng của họ lên Tổng Giám đốc, người sẽ thông báo chúng cho tất cả các Quốc gia thành viên theo quy định của Điều 55(2) về việc xem xét tại Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 77.’ Nếu WGIHR và WHO cố tình vi phạm IHR thì nền pháp quyền thực sự bị suy yếu, có khả năng kéo theo trách nhiệm quốc tế đối với tổ chức và/hoặc cá nhân chịu trách nhiệm.

Các tiến trình không thể tách rời của IHR và Hiệp ước đại dịch mới

Các dự thảo hiện có của WGIHR và INB ngụ ý rằng hai quy trình của WGIHR và INB không thể tồn tại độc lập nhưng không thể tách rời nhau. Đặc biệt, dự thảo Thỏa thuận Đại dịch mới không thể được thông qua trước khi sửa đổi IHR vì nó cần xây dựng dựa trên cơ cấu, phạm vi vật chất và thể chế sửa đổi của IHR (đặc biệt là đưa ra cách diễn đạt các năng lực cốt lõi của IHR hiện có trong văn bản đàm phán ngày 7 tháng 3 năm 2024 của IHR). Thỏa thuận về đại dịch). Phá vỡ những thách thức như cơ sở vật chất chồng chéo đáng kể, thẩm quyền và mối quan hệ giữa các cơ quan hiệp ước mới thành lập và với các Quốc gia Thành viên, cũng như những tác động tài chính dài hạn đối với ngân sách y tế, v.v. – Yêu cầu làm rõ chi tiết trước khi thông qua.

Công bằng và chính đáng dân chủ

Việc coi thường các nghĩa vụ thủ tục theo IHR và khiến mối quan hệ giữa IHR sửa đổi và Thỏa thuận đại dịch mới trở nên mơ hồ không chỉ làm suy yếu nguyên tắc pháp quyền quốc tế mà còn làm suy yếu tinh thần của Điều 55(2) của IHR (2005), đảm bảo cho các Quốc gia Thành viên thời gian thực hiện là bốn tháng để xem xét các sửa đổi IHR nhằm thúc đẩy tính hợp pháp dân chủ, công bằng về thủ tục và đảm bảo tốt hơn các kết quả công bằng.

Các quốc gia cần ít nhất bốn tháng để suy nghĩ thấu đáo về tác động của những sửa đổi được đề xuất đối với các mệnh lệnh pháp lý hiến pháp trong nước và khả năng tài chính của họ. Họ phải tìm kiếm sự chấp thuận chính trị và/hoặc quốc hội trước khi thông qua các nghị quyết tương ứng tại WHA. Điều này đặc biệt phù hợp với tình trạng pháp lý duy nhất của các sửa đổi IHR được thông qua sẽ tự động có hiệu lực trừ khi Quốc gia thành viên chủ động từ chối trong khoảng thời gian rất ngắn là 10 tháng (2).

Công bằng được WHO tuyên bố là trọng tâm của chương trình nghị sự chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhiều quốc gia có thu nhập thấp và trung bình không có đại diện và chuyên gia có mặt tại Geneva trong toàn bộ quá trình đàm phán song song, đại diện của họ thảo luận các vấn đề bằng những ngôn ngữ ít quen thuộc hơn và/hoặc phải dựa vào các đại diện nhóm/khu vực ngoại giao. Điều này gây ra sự bất bình đẳng về khả năng tham gia đầy đủ vào quá trình đàm phán trong WGIHR và INB đang phát triển Thỏa thuận Đại dịch. Các nước giàu hơn có nhiều khả năng hơn trong việc đưa ra các dự thảo và có nhiều nguồn lực hơn để xem xét các tác động của chúng. Những quá trình đàm phán rõ ràng không công bằng này trái ngược với tinh thần và mục đích đã nêu của toàn bộ quá trình. Việc đảm bảo sự công bằng, minh bạch và công bằng đòi hỏi phải có thời gian thích hợp để thảo luận và xem xét những thỏa thuận được coi là ràng buộc về mặt pháp lý.

Tuyên bố khẩn cấp được phóng đại rõ rệt

Trong khi một số người lập luận rằng sự cấp bách trong việc phát triển các công cụ quản lý đại dịch mới là hợp lý do nguy cơ và gánh nặng ngày càng tăng của những đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm như vậy, thì điều này gần đây đã được chứng minh là một tuyên bố cường điệu rõ rệt . Các cơ sở bằng chứng mà WHO dựa vào và các cơ quan đối tác bao gồm Ngân hàng Thế giới và G20 chứng minh rằng nguy cơ bùng phát các đợt bùng phát có nguồn gốc tự nhiên hiện không gia tăng và gánh nặng chung có thể đang giảm xuống. Điều này cho thấy các cơ chế hiện tại thực sự đang hoạt động tương đối hiệu quả và những thay đổi phải được xem xét cẩn thận, không quá khẩn cấp, trước sự không đồng nhất của mối đe dọa và các ưu tiên y tế công cộng cạnh tranh giữa các quốc gia thành viên của WHO.

Kháng nghị không thông qua sửa đổi IHR hoặc Thỏa thuận đại dịch tại WHA lần thứ 77

Hai nhóm công tác được yêu cầu tuân thủ các Nguyên tắc và hướng dẫn của Liên hợp quốc về đàm phán quốc tế, UN A/RES/53/101và tiến hành đàm phán trên tinh thần thiện chí và ‘nỗ lực duy trì bầu không khí mang tính xây dựng trong quá trình đàm phán và kiềm chế mọi hành vi có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán và tiến trình của họ.’ Một mốc thời gian hợp lý mà không có áp lực chính trị về kết quả sẽ bảo vệ quá trình xây dựng luật hiện tại khỏi bị sụp đổ và ngăn chặn khả năng bị bỏ rơi về mặt chính trị, như đã trải qua trong Hiệp ước Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của WHO.

Một trong những lý do ban đầu để bắt đầu quá trình sửa đổi IHR (2005) là mối quan ngại rõ ràng của WHO rằng các Quốc gia đã không tuân thủ nghĩa vụ của họ theo IHR trong Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 gây quan ngại quốc tế. Với việc không tuân thủ thời hạn xem xét 4 tháng, bản thân WHO và WGIHR đã thể hiện sự coi thường công khai đối với các nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý của họ theo IHR. Một nghị quyết với những sửa đổi được đề xuất đối với IHR để thông qua tại WHA lần thứ 77 không còn có thể được trình bày hợp pháp nữa. Do đó, Thỏa thuận Đại dịch cũng cần phải trì hoãn vì cả hai quá trình đều phụ thuộc lẫn nhau.

Đây là lời kêu gọi khẩn cấp đối với WHO và các quốc gia thành viên nhằm bảo vệ pháp quyền, sự công bằng về thủ tục và kết quả bằng cách cho phép đưa ra ý kiến ​​và cân nhắc công bằng. Để làm được như vậy, cần phải dỡ bỏ và kéo dài thời hạn, từ đó tạo ra khả năng xây dựng một cấu trúc pháp lý phù hợp hơn trong tương lai để phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch phù hợp với luật pháp quốc tế và các cam kết quy phạm của nó.

Trân trọng bạn.

1 Theo Quy tắc 41 của Quy tắc tố tụng của Hội đồng Y tế.
2 Theo nghệ thuật. 59, 61 và 62 IHR cũng như Nghệ thuật. 22 của Hiến chương WHO .

Openletter WHO - PLEASE SIGN THIS OPEN LETTER

This petition is now closed.

End date: Jun 14, 2024

Signatures collected: 15,812

Signature goal: 20000

15,812 signatures

Signature goal: 20000

15812

Bạn sẽ không nhận được email xác nhận vào lúc này. Nếu bạn muốn hủy đăng ký, vui lòng gửi e-mail đến info@openletter-who.com

Latest Signatures
15,812
Anonymous
France 
Jun 14, 2024
15,811
Mrs. Donna Pike
Australia 
Jun 13, 2024
15,810
Mr. Iztok Žagar
Slovenia 
Jun 13, 2024
15,809
Anonymous
Slovenia 
Jun 12, 2024
15,808
Anonymous
Netherlands 
Jun 12, 2024
15,807
Ms. Franca Rsso
Australia 
Jun 12, 2024
15,806
Ms. Mateja Katona
Slovenia 
Jun 11, 2024
15,805
Dr. Gösta Ljungdahl
Sweden 
Jun 10, 2024
15,804
Ms. sharon Dass
New Zealand 
Jun 07, 2024
15,803
Ms. Helen Whittaker
New Zealand 
Jun 05, 2024
15,802
Anonymous
Romania 
Jun 05, 2024
15,801
Ms. Suzanne Petersen
Denmark 
Jun 04, 2024
15,800
Anonymous
Italy 
Jun 04, 2024
15,799
Mr. Meelis Pihelgas
Estonia 
Jun 03, 2024
15,798
Ms. signe kjærsgaard
Denmark 
Jun 03, 2024
15,797
Mr. Laurent Wolter
Belgium 
Jun 03, 2024
15,796
Mrs. Karin Ceulemans
Belgium 
Jun 03, 2024
15,795
Anonymous
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,794
Anonymous
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,793
Mr. Boštjan Svetina
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,792
Anonymous
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,791
Mr. Anton Žulič
Slovenia 
Jun 03, 2024
15,790
Anonymous
Belgium 
Jun 02, 2024
15,789
Anonymous
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,788
Anonymous
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,787
Anonymous
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,786
Ms. Anja Holm
Denmark 
Jun 02, 2024
15,785
Mrs. Tanja Potočnik
Slovenia 
Jun 02, 2024
15,784
Mr. Preben Møller Jacobsen
Denmark 
Jun 02, 2024
15,783
Ms. Irina Morozova
Russian Federation 
Jun 02, 2024
15,782
Ms. jo sparrow
Australia 
Jun 01, 2024
15,781
Anonymous
Slovenia 
Jun 01, 2024
15,780
Anonymous
Netherlands 
Jun 01, 2024
15,779
Mrs. Susan Langley
United States 
Jun 01, 2024
15,778
Anonymous
Denmark 
Jun 01, 2024
15,777
Ms. sonja hendrickx
Belgium 
Jun 01, 2024
15,776
Mrs. Isobella Fisker
Denmark 
Jun 01, 2024
15,775
Anonymous
Denmark 
Jun 01, 2024
15,774
Anonymous
Belgium 
Jun 01, 2024
15,773
Mr. Petr Kaminsky
Czech Republic 
Jun 01, 2024
15,772
Anonymous
Slovenia 
Jun 01, 2024
15,771
Anonymous
Denmark 
May 31, 2024
15,770
Ms. Ivonne van Deventer
Netherlands 
May 31, 2024
15,769
Mr. Torben Gudmundsson
Denmark 
May 31, 2024
15,768
Anonymous
Denmark 
May 31, 2024
15,767
Anonymous
Slovenia 
May 31, 2024
15,766
Ms. Christina Saab
Austria 
May 31, 2024
15,765
Anonymous
Austria 
May 31, 2024
15,764
Mrs. Beatrix Beichel
Austria 
May 31, 2024
15,763
Ms. Vasja Bandelj
Slovenia 
May 31, 2024